Jaro 2014

Po menší odmlce bych opět rád prezentoval pár svých reálných výsledků.

Díky dlouhodobě velmi nízké volatilitě, která způsobuje nízká prémia při klasických výpisech se spekulací na další růst (ať už na SPY nebo zrcadlově na VXX), jsem v posledních měsících přepnul na alternativní strategii, kterou mám určenou přesně pro tyto situace.

Jedná se o vypisování cca dvoutýdenních PUT diagonálů přímo na SPY. Základní idea je, že při stagnaci trhu diagonály vydělají cca stejně jako normální výpisy a při poklesu trhu vydělají dokonce výrazně více, zatímco na normálních výpisech bychom mohli snadno dokonce prodělat. (Cenou za to je, že při pokračování růstu vydělají velmi málo, dokonce méně než běžné výpisy.) Ovšem v období našponovaných trhů s nízkou volatilitou jsou mírné propady právě velmi časté, zatímco pokračování bez přerušení je poměrně nepravděpodobné.

Další výhoda je, že je možné je vypisovat periodicky bez ohledu na fázi, ve které se trh nachází (ačkoliv to neplatí úplně na 100 %), naproti tomu běžné výpisy je nutné časovat s ohledem na předpokládané dno.

S výjimkou poloviny dubna, kdy to vypadalo na obrat směrem dolů, jsem tedy periodicky vypisoval dvoutýdenní PUT diagonály. Jeden z nich byl ztrátový (propad v dubnu) cca 90 USD na kontrakt, jeden zhruba na nule, všechny ostatní byly ziskové se ziskem v průměru 35 USD na kontrakt (vše v čisté výši, tj. po odečtení poplatků).